English (United Kingdom)Polish (Poland)
Print PDF

Rysunki 2d

 

Rysunki techniczne 2d wciąż pozostają podstawową formą wymiany informacji między konstruktorem a wykonawcą elementu.

Firma Matrix Metal na podstawie dostarczonych rysunków bezpłatnie przygotowuje wycenę wykonania elementów.

Coraz częściej jednak do sporządzenia wyceny i zobrazowania skomplikowanych detali wykorzystuje się modele trójwymiarowe 3d.